Sizə zəng edək

Yüklərin daşınması


Yüklərin daşınması olduqca mürəkkəb və problemli prosesdir, çünki yükü yalnız çatdırmaq deyil, həm də onun yüklənməsini / boşaldılmasını təşkil etmək və bütövlüyünü təmin etmək lazımdır.

Ən etibarlı və sərfəli yükdaşıma şirkətimiz yükdaşımanı əvvəldən sona kimi kompleks şəkildə təşkil edir. Yüklərin daşınması zamanı ilk olaraq yükün keyfiyyətini, vəziyyətini, daşınma üçün yararlı olub-olmadığını müəyyən etmək başlıca şərtdir. Təhlükəli yüklərin düzgün qablaşdırılması, daşınması dövründə onların möhkəmliyi və qorunub saxlanılması təmin olunmalıdır. Yüklərinizin növündən, onun təyinatından, çatdırılma müddəti və daşımanın qiymətinə qarşı tələblərdən asılı olaraq, Sizin üçün kompleks logistik həllər hazırlayırıq.

Təcrübəli əməkdaşlarımız ən ucuz qiymətlərlə çətinlik səviyyəsindən asılı olmayaraq bütün yüklərinizin daşınmasını reallaşdırılması üçün xidmətlərin zəruri və optimal kompleksinə zəmanət verir.